Často kladené otázky

Veľmi jednoducho. Budeme radi, ak nás budete kontaktovať telefonicky, alebo prostredníctvom mailu. Pri nadviazaní kontaktu získame základné údaje o nehnuteľnosti, ktorú by ste radi predali/kúpili, o podmienkach našej spolupráce a naša spolupráca sa môže začať. Obráťte sa na nás s dôverou.
Realitná kancelária okrem poradenstva, inzercie, organizovania obhliadok nehnuteľnosti poskytuje právne ale aj finančné poradenstvo prostredníctvom skúsených partnerov v danom odbore. Čo sa týka uzatvorenia obchodu medzi predávajúcim a kupujúcim, naša realitná kancelária vypracuje Zmluvu o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy. Následne odovzdáme potrebné podklady advokátke, ktorá pripraví kúpnu zmluvu. Po schválení návrhu kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami maklér dohodne termín na podpis kúpnej zmluvy u notára. Poslednou úlohou makléra je podanie kúpnych zmlúv a návrhu na vklad do Katastra nehnuteľností. Po schválení vkladu Katastrom maklér túto skutočnosť oznámi obom zmluvným stranám. V prípade potreby poskytne realitná kancelária pomoc pri zmene u dodávateľov energií.
Napriek tomu, že je väčšina obchodov uzatvorených zdanlivo bez akýchkoľvek problémov, existuje mnoho výnimiek. Pre bežných ľudí je kúpa/predaj nehnuteľnosti krokom, ktorý podniknú len pár krát za celý život, preto je potrebné sa obrátiť na odborníka, ktorý Vás prevedie procesom predaja bez akýchkoľvek komplikácii. Okrem iného, úlohou makléra je predať Vašu nehnuteľnosť, resp. nájsť Vám nehnuteľnosť rýchlo, výhodne ale predovšetkým bezpečne a aby ste mali aj právnu istotu.
Naša rodinná spoločnosť bola založená v roku 1997 dvomi zakladajúcimi vlastníkmi – bratmi Ing. Tiborom Szabóm stavebným inžinierom a Ing. Zsoltom Szabóm – inžinierom ekonómom. Naša činnosť nemá iba regionálny charakter, ale úspešne pôsobíme na celom území Slovenska a máme obchodné kontakty aj s okolitými krajinami. Sme členmi Národnej asociácie realitných kancelárií SR (NARKS), Stredoeurópskej siete RK a Slovenskej komory stavebných inžinierov. Hlavným cieľom našej spoločnosti je poskytovať profesionálne, rýchle a spoľahlivé služby s garanciou právnej istoty a k maximálnej spokojnosti našich klientov.
Našim hlavným zameraním je sprostredkovanie predaja a prenájmu nehnuteľností, avšak v niektorých prípadoch aj priamo odkúpime nehnuteľnosti.
Provízia realitnej kancelárie zahŕňa nasledovné činnosti makléra:
• naštudovanie majetkovej podstaty, vlastníkov a tiarch na danej nehnuteľnosti
• prvá obhliadka nehnuteľnosti, kde maklér nafotí nehnuteľnosť, načrtne pôdorys a na základe informácii získaných na tejto obhliadke pripraví ponuku nehnuteľnosti
• inzertné aktivity na rôznych realitných portáloch, sponzorovanie príspevkov na sociálnych sieťach, cielený marketing (kontaktovanie konkrétnych klientov)
• realizovanie obhliadok so záujemcami
• rokovania so záujemcami
• nadviazanie kontaktu s hypotekárnym špecialistom
• príprava Zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy, príprava Kúpnej zmluvy advokátom, overenie podpisov na zmluvách
• podanie zmlúv a návrhu na vklad do Katastra nehnuteľností s kolkom v hodnote 66,- Eur
• vypracovanie písomného protokolu o odovzdaní nehnuteľnosti
• pomoc pri zmene u odberateľa energii
• v prípade potreby zabezpečenie geometrického plánu (osobitná dohoda)

Provízia je obvykle splatná pri úspešnej dohode medzi kupujúcim a predávajúcim, konkrétne pri podpise Zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy zo zálohy. Vo vzťahu kupujúci-predávajúci je provízia hradená predávajúcim.
Provízia sa pohybuje obvykle vo výške 3 až 4% z predajnej ceny, v niektorých prípadoch sa určí dohodou.
Keďže vo vzťahu kupujúci-predávajúci je provízia hradená predávajúcim, jediné náklady, aké má kupujúci sú v súvislosti s vybavovaním hypotekárneho úveru a to konkrétne zabezpečenie znaleckého posudku znalcom a náklady spojené s podaním záložnej zmluvy do Katastra nehnuteľností, poplatky banky, atď.
Pri poverení realitnej kancelárie exkluzívnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že predajom nehnuteľnosti nepoverí inú realitnú kanceláriu, a teda že výhradným sprostredkovateľom bude daná realitná kancelária. Pri obyčajnej sprostredkovateľskej zmluve môže predávajúci poveriť predajom nehnuteľnosti niekoľko realitných kancelárii.
Medzi hlavné výhody exkluzívnej zmluvy patria:
• nehnuteľnosť predávaná exkluzívne pôsobí profesionálnejšie a dôveryhodnejšie
• ak nehnuteľnosť predáva množstvo realitných kancelárii, môže sa stať, že jednotlivé kancelárie ponúkajú nehnuteľnosť za odlišné ceny, to pre potenciálnych kupujúcich môže pôsobiť mätúco
• väčšia motivácia – realitná kancelária má pri podpise exkluzívnej zmluvy istotu, že sa jej náklady investované do kvalitnejšej inzercie vrátia, preto môže využiť nákladnejšie formy propagácie nehnuteľnosti
V prípade bežných otázok týkajúcich sa nehnuteľnosti, resp. prevodu nehnuteľnosti Vám radi poskytnem odpovede. Spolupracujeme však aj s advokátmi, na ktorých sa môžeme v prípade zložitejších otázok obrátiť.
Spolupracujeme s hypotekárnymi špecialistami, ktorých Vám s istotou v prípade kúpy nehnuteľnosti prostredníctvom hypotekárneho úveru vieme odporučiť.
Jedným zo zakladateľov spoločnosti Investconsult s.r.o. je Ing. Tibor Szabó, stavebný inžinier a súdny znalec. Ním vypracované znalecké posudky sú uznávané vo všetkých finančných inštitúciách.
Doba predaja nehnuteľnosti závisí od mnohých faktorov. Najdôležitejšími sú:
• správny odhad predajnej ceny – cena by nemala byť nadhodnotená, ale ani podhodnotená
• typ nehnuteľnosti – po niektorých typoch nehnuteľností je väčší dopyt
• lokalita, v ktorej sa nehnuteľnosť nachádza – niektoré lokality sú kupujúcimi viac preferované
• marketingové aktivity a prístup makléra

V histórii našej rodinnej firmy trval najrýchlejší predaj iba niekoľko hodín od zverejnenia inzercie.