NAŠE SLUŽBY

Naša spoločnosť je zameraná na poskytovanie komplexných služieb v odbore stavebníctvo a pri realizácii obchodu s nehnuteľnosťami. Sú to následovné služby:
  • zabezpečenie všetkých druhov znaleckých posudkov na nehnuteľností, hnuteľnosti, stanovenie hodnoty podnikov a spoločností
  • Vykonávanie supervízií znaleckých posudkov
  • odborné poradenstvo pri kúpe a predaji nehnuteľností
  • sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  • vyhľadávanie všetkých druhov nehnuteľností podľa požiadaviek naších obchodných partnerov
  • projektovanie všetkých druhov stavieb, včítane inžinierskej činnosti, výstavby a vykonávanie stavebného dozoru
  • odborné poradenstvo v oblasti investícií do nehnuteľností
  • právny servis pri prevodoch nehnuteľností
  • predaj projektov rodinných domov z katalógu Euroline