PROFIL SPOLOČNOSTI

Ing. Tibor Szabó
konateľ spoločnosti
Ing. Zsolt Szabó
konateľ spoločnosti
Naša firma Investconsult s.r.o. – Inžiniersko – stavebná a realitná spoločnosť bola založená v roku 1997 dvomi zakladajúcimi vlastníkmi – bratmi Ing. Tiborom Szabóm stavebným inžinierom a Ing. Zsoltom Szabóm – inžinierom ekonómom.

Vďaka cenným skúsenostiam nadobudnutým tak počas viacročného pôsobenia v Rakúsku, ako aj na domácom trhu, sme sa úspešne etablovali. Našu spoločnosť dynamicky rozvíjame a rozširujeme našu ponuku. Naša činnosť nemá iba regionálny charakter, ale úspešne pôsobíme na celom území Slovenska a máme obchodné kontakty aj s okolitými krajinami.

Sme členmi Národnej asociácie realitných kancelárií SR, Stredoeurópskej siete RK a Slovenskej komory stavebných inžinierov.

V roku 2017 slávime 20 rokov úspešnej činnosti našej spoločnosti.
Toto všetko nás zaväzuje k tomu, aby sme naďalej neustále vylepšovali úroveň a kvalitu našich služieb a vyhoveli čoraz náročnejším požiadavkám modernej doby.

Hlavným cieľom našej spoločnosti je poskytovať profesionálne, rýchle a spoľahlivé služby s garanciou právnej istoty a k maximálnej spokojnosti našich klientov.