REFERENCIE

V oblasti našej stavebno – inžinierskej, realizačnej a realitnej činnosti patria tieto najvýznamnejšie výsledky:

Naša spoločnosť dlhodobo úspešne spolupracuje ďalej s právnickými subjektami, ako aj s fyzickými osobami.Medzi našich ďalších významných klientov patria:
 • SARIO – Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
 • AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo
 • zahraničné obchodné zastupiteľstvá
 • zahraničné obchodné komory
 • zahraničné a tuzemské podnikateľské a investičné subjekty
 • peňažné ústavy:
  • Slovenská sporiteľňa a.s.
  • OTP Banka Slovakia a.s.
  • Československá obchodná banka a.s. - ČSOB
  • Tatra banka a.s.
  • Sberbank Slovensko, a. s.
  • Ľudová banka a.s. - Volksbank
  • Prvá stavebná sporiteľňa a.s.
  • Dexia banka Slovensko a.s.
  • Citibank
  • UniBanka a.s.
  • Všeobecná úverová banka a.s. - Gruppo IntesaBci
  • VÚB Wüstentrot
  • Istrobanka a.s.
  • UniBanka - UniCredito Italiano Group
 • mestské a obecné zastupiteľské úrady
 • daňové úrady
 • komerčno - právne a advokátske kancelárie
 • notárske úrady
 • exekútorské úrady
 • správcovia konkurzných podstát
 • Kaufland Slovakia