Predaj výrobného areálu (Doprastav, a.s.) v Komárne

Predaj výrobného areálu (Doprastav, a.s.) v Komárne zahraničnému investorovi. Vyrábajú sa tu súčiastky pre automobilový priemysel (ZF Slovakia, a.s.)