Projekčná činnosť, inžinierska činnosť a výstavba polyfunkčnej budovy v center Komárno